1-2-7 Haginochaya, Nishinari-ku, Osaka 557-0004, Japan
TEL: + 81 - 6 - 7739 - 2600 FAX: + 81 - 6 - 7739 - 2601

1 phút đi bộ từ JR Shin Imamiya-Station
1 phút đi bộ từ Nankai Shin Imamiya-Station
đi bộ khoảng 2 phút đến chuyến tàu Midosuji
đi bộ khoảng 2 phút đến chuyến tàu Sakaesuji

Từ JR Shin Imamiya-Station rẽ bên trái và đi thẳng khoảng 200m thấy con đường lớn. Bên cạnh là "khách sạn Zipangu".

Truy cập từ sân bay Kansai

 • tuyến Nankai(Tàu nhanh Nankai Line Limited Express) 33phút / ¥1,430

  Kansai Airport ( tuyến Nankai) Tàu nhanh Nankai Line Limited Express hướng Namba
   33phút 1,430JPY (Vé: 920JPY, ghế dành vé nhanh: 510 JPY)
  Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • JR Express Haruka+JR38phút / ¥1,710

  Sân bay Quốc tế Kansai (đường sắt) JR Express Haruka 38phút JPY1,710(Vé/Kansai Airport~
   Shinimamiya:JPY1060, chỗ ngồi tự do:JPY650)
  Tennoji JR Yamatoji Line 1 phút Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • uyến Nankai46phút / ¥920

  Kansai Airport ( tuyến Nankai) Nankai Airport Line Airport Express 45phút JPY920 Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Bus+JR(難波駅経由)60phút / ¥1,170

  Sân bay Quốc tế Kansai (cao tốc, liên hệ xe buýt) liên hệ Xe buýt, xe buýt limousine sân bay 50phút JPY1,050 Osaka Air Terminal City (cao tốc, liên hệ xe buýt) 乗換 JR Namba Tàu nhanh JR Yamatoji 5phút JPY120 Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • tuyến Nankai(Tàu nhanh Nankai Line Limited Express) 33phút / ¥1,430

  Kansai Airport ( tuyến Nankai) Tàu nhanh Nankai Line Limited Express hướng Namba
   33phút 1,430JPY (Vé: 920JPY, ghế dành vé nhanh: 510 JPY)
  Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • JR Express Haruka+JR38phút / ¥1,710

  Sân bay Quốc tế Kansai (đường sắt) JR Express Haruka 38phút JPY1,710(Vé/Kansai Airport~
   Shinimamiya:JPY1060, chỗ ngồi tự do:JPY650)
  Tennoji JR Yamatoji Line 1 phút Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • uyến Nankai46phút / ¥920

  Kansai Airport ( tuyến Nankai) Nankai Airport Line Airport Express 45phút JPY920 Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Bus+JR(難波駅経由)60phút / ¥1,170

  Sân bay Quốc tế Kansai (cao tốc, liên hệ xe buýt) liên hệ Xe buýt, xe buýt limousine sân bay 50phút JPY1,050 Osaka Air Terminal City (cao tốc, liên hệ xe buýt) 乗換 JR Namba Tàu nhanh JR Yamatoji 5phút JPY120 Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • tuyến Nankai(Tàu nhanh Nankai Line Limited Express) 33phút / ¥1,430

  Kansai Airport ( tuyến Nankai) Tàu nhanh Nankai Line Limited Express hướng Namba
   33phút 1,430JPY (Vé: 920JPY, ghế dành vé nhanh: 510 JPY)
  Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • JR Express Haruka+JR38phút / ¥1,710

  Sân bay Quốc tế Kansai (đường sắt) JR Express Haruka 38phút JPY1,710(Vé/Kansai Airport~
   Shinimamiya:JPY1060, chỗ ngồi tự do:JPY650)
  Tennoji JR Yamatoji Line 1 phút Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • uyến Nankai46phút / ¥920

  Kansai Airport ( tuyến Nankai) Nankai Airport Line Airport Express 45phút JPY920 Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Bus+JR(難波駅経由)60phút / ¥1,170

  Sân bay Quốc tế Kansai (cao tốc, liên hệ xe buýt) liên hệ Xe buýt, xe buýt limousine sân bay 50phút JPY1,050 Osaka Air Terminal City (cao tốc, liên hệ xe buýt) 乗換 JR Namba Tàu nhanh JR Yamatoji 5phút JPY120 Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA

Truy cập từ sân bay Osaka

 • Bus+JR 55phút / ¥760

  Sân bay Osaka (cao tốc, liên hệ xe buýt) Xe buýt (Osaka - Tennoji Station) hướng Abenobashi 35 phút JPY640 Abeno Hashi(cao tốc, liên hệ xe buýt) 乗換 Tennoji JR Kansai Air Rapid hướng Tennoji 2 phút JPY120Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Bus+Tàu nhanh Nankai Line Limited Express60phút / ¥1,300

  Itami Airport(Osaka) đi bộ 7 phút Sân bay Osaka (cao tốc, liên hệ xe buýt) Osaka Air Terminal City (cao tốc, liên hệ xe buýt) 35 phút JPY640Trạm Namba(cao tốc, liên hệ xe buýt) 乗換 Namba Nankai Limited Express số β45 ・ chuyến Kansai Airport
   2 phút 150JPY+ 510 JPY(phí nhanh)
  Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Osaka Monorail+Hankyu Line+JR60phút / ¥600

  Itami Airport(Osaka) đi bộ 5 phút Sân bay Osaka(Osaka monorail) Osaka Monorail ・ Hướng Monmashi 3 phút JPY200Hortarugaike Hankyu Takarazuka Main Line ・ hướng Umeda 15 phút JPY220Umeda(Hankyu Line) 乗換 OsakaHướng JR Osaka Vòng Uchimawari-Nishikujo-Bentencho
   17 phút JPY180
  Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Bus+Tuyến Osaka Midosuji60phút / ¥820

  Sân bay Osaka (cao tốc, liên hệ xe buýt) Xe buýt (Osaka - Tennoji Station) hướng Abenobashi 35 phút JPY640Abeno Hashi(cao tốc, liên hệ xe buýt) 乗換 Tennoji Tuyến Osaka Midosuji· Tuyến Senri Chuo 2 phút JPY180trước cong viên sở thú đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Bus+JR70 phút / ¥620

  Sân bay quốc tế Osaka / xe buýt thành phố xe buýt Itami · tuyến 26 · tuyến JR Itami 20 phút JPY210 JR Itami / Itami xe buýt thành phố 乗換 Itami ( tuyến fukuchiyama) Tàu nhanh JR Tamba ・ hướng Osaka 12 phút JPY410 (Shinimamiya) Osaka Tàu nhanh JR Yamato ・Tuyến Kamo 13 phút Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Bus+JR 55phút / ¥760

  Sân bay Osaka (cao tốc, liên hệ xe buýt) Xe buýt (Osaka - Tennoji Station) hướng Abenobashi 35 phút JPY640 Abeno Hashi(cao tốc, liên hệ xe buýt) 乗換 Tennoji JR Kansai Air Rapid hướng Tennoji 2 phút JPY120Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Bus+Tàu nhanh Nankai Line Limited Express60phút / ¥1,300

  Itami Airport(Osaka) đi bộ 7 phút Sân bay Osaka (cao tốc, liên hệ xe buýt) Osaka Air Terminal City (cao tốc, liên hệ xe buýt) 35 phút JPY640Trạm Namba(cao tốc, liên hệ xe buýt) 乗換 Namba Nankai Limited Express số β45 ・ chuyến Kansai Airport
   2 phút 150JPY+ 510 JPY(phí nhanh)
  Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Osaka Monorail+Hankyu Line+JR60phút / ¥600

  Itami Airport(Osaka) đi bộ 5 phút Sân bay Osaka(Osaka monorail) Osaka Monorail ・ Hướng Monmashi 3 phút JPY200Hortarugaike Hankyu Takarazuka Main Line ・ hướng Umeda 15 phút JPY220Umeda(Hankyu Line) 乗換 OsakaHướng JR Osaka Vòng Uchimawari-Nishikujo-Bentencho
   17 phút JPY180
  Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Bus+Tuyến Osaka Midosuji60phút / ¥820

  Sân bay Osaka (cao tốc, liên hệ xe buýt) Xe buýt (Osaka - Tennoji Station) hướng Abenobashi 35 phút JPY640Abeno Hashi(cao tốc, liên hệ xe buýt) 乗換 Tennoji Tuyến Osaka Midosuji· Tuyến Senri Chuo 2 phút JPY180trước cong viên sở thú đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Bus+JR70 phút / ¥620

  Sân bay quốc tế Osaka / xe buýt thành phố xe buýt Itami · tuyến 26 · tuyến JR Itami 20 phút JPY210 JR Itami / Itami xe buýt thành phố 乗換 Itami ( tuyến fukuchiyama) Tàu nhanh JR Tamba ・ hướng Osaka 12 phút JPY410 (Shinimamiya) Osaka Tàu nhanh JR Yamato ・Tuyến Kamo 13 phút Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Bus+JR 55phút / ¥760

  Sân bay Osaka (cao tốc, liên hệ xe buýt) Xe buýt (Osaka - Tennoji Station) hướng Abenobashi 35 phút JPY640 Abeno Hashi(cao tốc, liên hệ xe buýt) 乗換 Tennoji JR Kansai Air Rapid hướng Tennoji 2 phút JPY120Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Bus+Tàu nhanh Nankai Line Limited Express60phút / ¥1,300

  Itami Airport(Osaka) đi bộ 7 phút Sân bay Osaka (cao tốc, liên hệ xe buýt) Osaka Air Terminal City (cao tốc, liên hệ xe buýt) 35 phút JPY640Trạm Namba(cao tốc, liên hệ xe buýt) 乗換 Namba Nankai Limited Express số β45 ・ chuyến Kansai Airport
   2 phút 150JPY+ 510 JPY(phí nhanh)
  Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Osaka Monorail+Hankyu Line+JR60phút / ¥600

  Itami Airport(Osaka) đi bộ 5 phút Sân bay Osaka(Osaka monorail) Osaka Monorail ・ Hướng Monmashi 3 phút JPY200Hortarugaike Hankyu Takarazuka Main Line ・ hướng Umeda 15 phút JPY220Umeda(Hankyu Line) 乗換 OsakaHướng JR Osaka Vòng Uchimawari-Nishikujo-Bentencho
   17 phút JPY180
  Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Bus+Tuyến Osaka Midosuji60phút / ¥820

  Sân bay Osaka (cao tốc, liên hệ xe buýt) Xe buýt (Osaka - Tennoji Station) hướng Abenobashi 35 phút JPY640Abeno Hashi(cao tốc, liên hệ xe buýt) 乗換 Tennoji Tuyến Osaka Midosuji· Tuyến Senri Chuo 2 phút JPY180trước cong viên sở thú đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA
 • Bus+JR70 phút / ¥620

  Sân bay quốc tế Osaka / xe buýt thành phố xe buýt Itami · tuyến 26 · tuyến JR Itami 20 phút JPY210 JR Itami / Itami xe buýt thành phố 乗換 Itami ( tuyến fukuchiyama) Tàu nhanh JR Tamba ・ hướng Osaka 12 phút JPY410 (Shinimamiya) Osaka Tàu nhanh JR Yamato ・Tuyến Kamo 13 phút Shinimamiya đi bộ 1 phút FP HOTELS SOUTH-NAMBA